Kennismaking

Als je dit leest ben je er blijkbaar geïnteresseerd om lid te worden van ons broodfonds.
Als eerste van harte welkom!

Maar voordat het zo ver is, ga je eerst nog een kennismakingsprocedure in. Die hebben we in het leven geroepen om de verbinding en het vertrouwen in de groep zo groot mogelijk te laten zijn. Dit zijn voor ons belangrijke uitgangspunten en die trachten we zo goed mogelijk te waarborgen, zowel voor de groep als voor jou.

We hanteren een paar rondes.

De eerste ronde
De eerste ronde is dat jij door een lid wordt voorgedragen aan de groep. Je kunt je dus niet zelf melden. Deelname gaat altijd via iemand die al lid is.
Dit gebeurt via de mail. In deze mail wordt jouw naam, naam van je bedrijf en eventueel je website genoemd. Alle leden krijgen nu een week de tijd om ‘ja/nee’ tegen jouw deelname te zeggen.
Ook jij hebt deze gelegenheid gehad door op de site de namen van de leden te lezen. Misschien zit er iemand bij waar je liever niet mee in een groep zit. Dan stopt het en eigenlijk zou je kunnen zeggen dan starten we niet eens met de procedure.
Mocht er nou niemand uit de groep ‘nee zeggen’, dan word je uitgenodigd voor de 2e ronde. Mocht er wel iemand ‘nee’ zeggen, dan luistert het bestuur naar de reden en gaat deelname waarschijnlijk niet door. Je wordt hiervan door het bestuur of degene die je heeft aangedragen op de hoogte gebracht.

De tweede ronde
De tweede ronde is een persoonlijke kennismaking. Meestal organiseren we die voorafgaande aan een vergadering om 19.00. Vaak ook eten we met elkaar en dan eet je gezellig mee. In dat uur is er gelegenheid om elkaar nader te leren kennen. Afhankelijk van hoeveel mensen er komen kennismaken laten we het vrij of regelen we wat. Het is in ieder geval fijn als je je actief opstelt.
Na deze kennismaking hebben we allemaal een week de tijd om ‘ja/nee’ tegen deelname te zeggen. Ook jij. Mocht de sfeer of wat dan ook je niet bevallen, dan mag je stoppen. Je hoeft dit niet uitgebreid te verantwoorden. Mocht iemand van ons bezwaar hebben, dan zal dit een zwaarwegend bezwaar zijn willen we er gehoor aangeven.
Zeggen we allemaal ‘ja’, dan zet de secretaris de procedure voor.

De derde ronde
De secretaris meldt je aan bij de administratie van het moederbroodfonds. Zij regelen de praktische zaken als een bankrekening en machtiging, enz. Je krijgt allerlei mail waarin precies staat wat je moet doen en aanleveren om alles te kunnen regelen. Soms duurt dit wat lang, maar uiteindelijk wordt alles goed geregeld, is onze ervaring. Nadat je het lidmaatschap hebt ondertekend en ingeleverd bij de secretaris ben je officieel lid en welkom bij onze vergaderingen en bijeenkomsten.

Handig is om te weten:
Je kunt per kwartaal instappen. De administratie van het moederbroodfonds heeft ongeveer 1,5 maand nodig om alle praktische zaken te regelen.
Dat betekent dat als je per 1 januari wil instappen, voor half november duidelijk met zijn of je gaat deelnemen. Dus de kennismakingsprocedure zoals hierboven beschreven moet dan klaar zijn. Wij plannen onze vergaderingen zo dat dit haalbaar is. Het is dan wel noodzakelijk dat je bij de kennismaking aanwezig kunt zijn. Lukt dat niet dan schuift alles op.

Tips
Vraag degene die je aandraagt zoveel mogelijk om informatie. Hij/zij is de eerst aangewezen persoon hiervoor.
Check het reglement en de statuten op deze site.
Check de adressenlijsten van de leden.

Mocht je nog steeds interesse hebben, lees dan ook ons reglement. Dan weet je nog beter waar je aan begint.
Vragen kan altijd: begin bij degene die je aandraagt en anders kun je terecht bij de secretaris: Eunice van der Heijden, info@eunicevanderheijden.nl of 06 – 2461 3748.

Ledenlijst-BUK
Reglement-BUK
Statuten-BUK