Eunice

Sinds ik actief bezig ben om mijn eigen bewustzijn te verruimen, vind ik het leuk om een bijdrage te leveren om anderen daarin te begeleiden. Voorheen dacht ik nog dat het mogelijk was om anderen te veranderen, maar ik heb me langzaamaan neer gelegd bij de conclusie dat dat niet mogelijk is. Iedereen maakt zijn eigen keuzes.

In mijn begeleiding, en daarvoor gebruik ik diverse vormen zoals trainingen in kleine groepjes, individueel, intervisie, massage, relatiebegeleiding, nodig ik mensen uit te kijken naar wat hen werkelijk raakt en motiveert. Met name onze onaangename gevoelens zijn daarin super interessant, want zodra we die kunnen aankijken en erkennen, kunnen we ervaren dat ze een ingang zijn om onszelf beter te leren kennen. En onszelf leren kennen maakt dat we kunnen groeien en onszelf kunnen ontwikkelen tot een vorm die ons het beste past, oftewel dat we zo goed mogelijk uit de verf komen. En ik geloof dat dit ieders diepte verlangen is.

Voor mijn begeleiding put ik uit diverse inspiratiebronnen, met name geweldloze communicatie, transactionele analyse, zijnsoriëntatie en verder alles dat hierbinnen past. Daarnaast geloof ik dat ieders bestaan op aarde een spirituele betekenis heeft. Dit maakt dat mijn houding naar mensen toe aan het veranderen is van een dwingende en betweterige naar een zachte, respectvolle en heldere bejegening. Door zelf naar de onaangename eigenschappen ‘dwingend’ en ‘betweterig’ te kijken en deze te doorgronden, blijken er kwaliteiten aan ten grondslag te liggen, namelijk: gedreven en wijsheid. Deze ervaringen van zelfonderzoek helpen mij mijn begeleiding vorm te geven en de betekenis van ieders leven te respecteren, zonder iemand ergens naar toe te duwen. ‘Het hoeft nergens naar toe, het is goed zoals het is’, dat is voor mij de grote uitnodiging in het leven.

Voor meer informatie over mijn aanbod en trainingen kun je terecht op www.eunicevanderheijden.nl

Geef een reactie