Agenda vergadering maandag 12 oktober

Agenda BUK vergadering 12 oktober 2015, 20.00 uur

De Alchemist, Kon. Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht

 

19.30 binnenkomst. Er is koffie thee en… taart!

 

Agendapunten

 

1) Contact tussen ‘zieke’ en bestuur.

Zoals in de notulen van de vorige vergadering stond, stemmen we vandaag over de vraag: ‘wat verwachten we van iemand die zich ziek gemeld heeft?’ Het bestuur heeft drie mogelijkheden geformuleerd, waaruit we kunnen kiezen. (We gaan deze kwestie te lijf volgens de principes van ‘deep democracy’, wat globaal inhoudt dat we beslissen op basis van consensus. Als een lid onoverkomelijke bezwaren heeft tegen de uitkomst van de stemming, dan wordt de beslissing uitgesteld tot er een oplossing is waar iedereen mee kan leven.)

De drie mogelijkheden:

1. Degene die zich ziek meldt heeft geen verplichting om op wat voor manier dan ook contact te onderhouden.

2. We hanteren de richtlijn: elke maand laat de ‘zieke’ van zich horen, om een update te geven over hoe het ermee gaat en of hij/zij voor de komende maand nog aanspraak wil maken op de uitkering. Als dat niet prettig is voor de betrokkene, dan wordt er een buddy aangesteld die als doorgeefluik fungeert en die het bestuur op de hoogte houdt. Mocht dat ook niet wenselijk zijn, dan zoeken we naar een andere oplossing, maar er is hoe dan ook eens per maand contact.

3. Degene die de uitkering krijgt heeft meldplicht. Elke maand stuurt het bestuur een mail waarop een reactie verlangd wordt. Geen reactie: geen schenking.

2) Aanblijven/opstappen Jolinda en Eunice

Zoals we in de vorige vergadering hebben besloten, stoppen onze penningmeester en secretaris met ingang van 1 april 2016.

Jolinda wil graag nog een jaar langer in het bestuur blijven. Overleggen of we daarvoor of daartegen zijn.

Eunice treedt terug op 1 april, dus wie wil haar plaats overnemen (en eventueel die van Jolinda, al naar gelang de uitkomst van het agendapunt hierboven)? Alvast een inventarisatie van mogelijke kandidaten, waarna we op de volgende vergadering, in maart 2016 daarover een beslissing nemen.

3) Nieuwe leden

Er zijn geen nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Wat kunnen we doen om de instroom op peil te houden?

4) Profiel van leden op de site

Van de ruim dertig leden hebben nu achttien mensen hun profiel op de ledenlijst gezet. Inventariseren wat de redenen hiervan zijn. Indien mogelijk de afspraak maken dat iedereen voor een bepaalde datum het profiel heeft ingevuld.

5) Kas

Hoe veel geld hebben we in kas? Hiermee bedoelen we: het geld dat we kunnen aanwenden voor de kosten die we als groep maken, denk aan: uitjes, taart voor de vergadering, etc. Wellicht zijn er ideeën voor mogelijke doeleinden waartoe dit geld aangewend kan worden.

6) Nieuwe data vergaderingen en uitje vaststellen

7) Netwerken!

Jeanne en Arjan hebben als netwerk denktank de mogelijkheden geïnventariseerd om de waarde van onze groep te vergroten, in termen van netwerk en professionele uitwisseling. Onderaan deze agenda staat een kort verslag van de uitkomsten van die sessie.

8) Netwerken! (In praktijk)

Afsluitende activiteit: ‘Netwerk Marktplaats’, olv Jeanne.

(Heb je onderwerpen waarover je het wilt hebben, laat het dan aan me (David) weten: mulder@xmsnet.nl)

***

Verslag van denktank, gevormd door Jeanne en Arjan

Het ‘netwerk’ Broodfonds Utrechtse Kring

Netwerken is niet meer en niet minder dan het aangaan en onderhouden van relaties; de mensen om je heen dus. Een netwerk kan zowel sociaal als zakelijk (of beide) zijn. Mensen binnen een netwerk maken (als het goed is) gebruik van elkaar hulp, kennis en kunde.

In dat opzicht is het Broodfonds ook een netwerk. Wij helpen elkaar; in eerste instantie met een financiële bijdrage als iemand (gedeeltelijk) niet meer in staat is om te werken en hierdoor geen (of minder) inkomen heeft. De meerwaarde van het Broodfonds (bijvoorbeeld ten opzichte van een ‘gewone verzekering’ is dat we elkaar (min of meer) kennen. Als er iemand tijdelijk ‘uitvalt’ is er ook ruimte voor persoonlijke steun; bijvoorbeeld in de vorm van een kaartje of een belletje en regelmatig een contactmoment met het bestuur en/of de buddy. We zijn dus niet alleen een netwerk maar vooral ook een warm netwerk.

De vraag is of het Broodfonds meer met haar netwerk zou willen dan het bieden van (financiële) steun bij arbeidsongeschiktheid. Dit ligt natuurlijk aan de wens van de deelnemers zelf! De ‘denktank’ die voor dit onderwerp in het leven is geroepen (Jeanne en Arjan) heeft de indruk dat we meer gebruik kunnen maken van elkaar talenten en mogelijkheden. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we van elkaar weten wat onze talenten en mogelijkheden zijn; ervan uitgaande dat we die willen delen (zonder dat daar persé een financiële bijdrage aan verbonden is).

Alleen al het delen van…

–       Waar ben je mee bezig?

–       Waar ben je goed in?

–       Waarbij zou je hulp kunnen gebruiken?

–       Waar zou je anderen bij kunnen en willen helpen?

…is een natuurlijke vorm van netwerken die nu al in het Broodfonds voorkomt. De vraag die laatst bij het naborrelen werd gesteld (‘met wie heb je al eens samengewerkt of met wie zou je dat willen’) is hiervan een goed voorbeeld; de oproepen die via de website van het Broodfonds worden gedaan (representeren bij een opstelling, uitnodigingen voor trainingen, lezingen etc.) ook.

De ‘denktank’ heeft het idee dat het netwerken versterkt kan worden door:

– Nog meer te delen waar je je mee bezig houdt, waar je behoefte aan hebt en wat jij voor anderen zou kunnen (en willen) betekenen; een goed begin zou zijn dat iedereen zijn of haar profiel op de website invult en daarbij ook ingaat op kwaliteiten die je zou kunnen en willen inzetten;

– Nieuwe leden te vragen om een korte introductie te schrijven (dat kan dan meteen op de site in het profiel worden gezet);

– Eens een ander Broodfonds te ‘bezoeken’ om te kijken hoe zij als netwerk opereren;

– Een luchtige sessie te doen na afloop van een vergadering; schrijf bijvoorbeeld op een briefje iets wat je voor een ander zou willen doen en op een ander briefje waar iemand jou bij zou kunnen helpen. Probeer dat daarna te matchen;

– Gebruik te maken van elkaars contacten. Misschien is er iets waar de deelnemers van het Broodfonds je niet bij kunnen helpen maar hun contacten wel. Bijvoorbeeld: “wie kent iemand die mij kan helpen bij belastingszaken?”, “wie kent een handige klusser die mij kan helpen bij het verbouwen van mijn praktijkruimte?” etc.

Kortom: netwerken, we doen het al en we hoeven het ook niet ingewikkelder te maken dan het is! We zijn vooral benieuwd wat de leden van het Broodfonds meer met hun netwerk zouden willen. Verder hebben we alvast enkele ideeën verzameld waarmee we het netwerk wellicht kunnen versterken. Overige suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

Arjan en Jeanne (Klein Berlijn, 8 juli 2015)

 

2 gedachten over “Agenda vergadering maandag 12 oktober

 1. Kirsten Lüpke

  Beste mensen,

  misschien heb ik iets gemist?
  Want voor mij ligt er al heel lang een vraag waar we het over wilden/moesten hebben, namelijk:

  Onze regel is dat je twee jaar gebruik kunt maken van schenkingen van het broodfonds.
  Maar wat als iemand na anderhalf jaar zich weer gezond meld, en zich drie maanden later opnieuw ziek meld en anderhalf jaar ziek blijft? Zo’n regel van twee jaar is natuurlijk niets waard als je na een korte pauze ‘opnieuw kunt beginnen’.
  Aan de andere kant kan het natuurlijk gebeuren dat je binnen redelijk korte tijd twee keer langere tijd ziek wordt…
  Ik zou hier graag over willen uitwisselen met elkaar. En ik denk ook dat dit uiteindelijk moet uitmonden in een afspraak die we met elkaar maken.
  Kan dit nog op de agenda?

  Groetjes,
  Kirsten

Geef een reactie